Teori Keperluan Abraham Maslow - Cinta

Alhamdulillahi robbil alamin wassolatu wassalamu alaa rasulil amin wa alaa alahi wa sohbihi ajmain.

Bersyukur kehadrat Allah SWT kerana masih lagi memberi kesempatan kepada sang penulis untuk terus menulis. Terkadang rasa semangat tuk study terlebih dari semangat tuk menulis. huhu.. Mudah2an Segala2 peperiksaan yang kita hadapi, dapat natijah yang baik didunia dan di akhirat. InsyaAllah^_^Setiap makhluk di atas muka bumi ini tidak kira haiwan, tumbuhan bahkan manusia sekalipun telah diciptakan oleh Allah SWT dengan penuh kecintaan rasa kasih dan sayang. Keperluan Cinta dan kasih sayang ini memainkan fungsi dan peranan yang penting dalam menjana keharmonian masyarakat. Setiap manusia menginginkan perasaan memiliki dan dimiliki. Keperluan ini akan terpenuhi apabila ada saling perhatian, saling pengertian, dan saling mengunjungi sesama masyarakat. Keintiman di dalam pergaulan hidup sesama anggota masyarakat adalah sesuatu yang sangat membantu terpenuhinya keperluan ini.

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir Ra. Bahwasanya Rasulallah saw, 'Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan , maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit' (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad)

Apabila seseorang telah terpenuhi keperluan akan rasa keamanan, ia akan beralih kepada keperluan berikutnya, yakni keperluan akan rasa cinta dan memiliki (need for love and belongingness). Sebuah dorongan dimana seorang individu berkeinginan untuk menjalin hubungan relasional secara efektif atau hubungna emosional dengan individu lain, baik yang ada dalam lingkungan keluarga mahupun diluarnya, terutama dorongan untuk memiliki tempat di tengah2 kelompoknya. Dorongan ini akan menekan sedemikian rupa, sehingga dia akan berupaya semaksima mungkin untuk mendapatkan perasaan saling mencintai dan memiliki itu, meskipun ketika dia didalam keadaan lapar menahan rasa cinta ini.

Seorang individu akan ditimpa perasaan terasing dan sepi yang luar biasa ketika ia jauh dari keluarga, sahabat-sahabat, jemaah, atau pasangan hidupnya. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang ada dalam perantauan, dalam pengasingan, tersesat sendirian dalam hutan, dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, ia akan terdorong untuk secepatnya mendapatkan relasi baru, atau masuk dalam kelompok yang telah ada sebelumnya sampai dia mendapatkan perasaan saling cinta dan memiliki di antara mereka.

Perlu diketahui, bahawa konsep Maslow tentang rasa cinta dan memiliki ini sangat jauh bezanya dengan konsep psikoanalisis yang menyatakan bahawa akar perasaan cinta dan memiliki adalah seksualiti. Bagi Maslow, perasaan cinta dan memiliki tidak hanya didorong oleh keperluan seksual, namun lebih banyak didorong oleh keperluan akan kasih sayang. Ia bertepatan dengan definisicinta yang dikemukakan Karl Roger, bahawa cinta adalah keadaan memahami secara dalam dan menerima dengan sepenuh hati.

Dari sini, kita dapat memahami bahawa Freudian, bagi Maslow, sebenarnya telah terjebak pada kesalahan yang cukup serius ketika memahami perasaan cinta, meskipun sebenarnya ia tidak sendirian, kerana pemahaman seperti ini telah menjadi keyakinan umum dilingkungan peradaban Barat. Bahkan, di antara banyak yang dikemukakan oleh Freud yang banyak diterima dan sangat besar pengaruhnya adalah bahawa "Kelembutan hati merupakan wujud dari dorongan seksual yang dihambat". Maslow beranggapan bahawa keadaan sedemikian ini disebabkan kerana para psikologi hanya melihat sedikit dan memahami sedikit sekali tentang cinta.


Setelah 10 tahun..

sudah sah..

Keperluan akan rasa cinta sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan seseorang. Jika keperluan akan rasa cinta seseorang tidak terpenuhi atau terhambat, maka akan dapat menimbulkan salah penyesuaian. Dahaga cinta adalah sebahagian dari penyakit kerana kekurangan tersebut. Sehingga, seperti halnya seorang yang kekurangan vitamin atau gizi, seseorang yang kekurangan rasa cinta akan menampakkan gejala yang sama.

Perasaan saling percaya dengan hubungan yang sihat dan penuh kasih sayang adalah sebahagian dari perasaan cinta yang bersungguh-sungguh. Tanpa adanya perasaan saling percaya, hubungan cinta seseorang akan menjadi rapuh dan rosak. Sering kali, cinta menjadi runtuh jika salah satu pihak ada perasaan takut kesalahan-kesalahannya terungkap. Perasaan ini akan menjadikan hubungan cinta menjadi dangkal. Keperluan cinta adalah meliputi cinta yang memberi dan cinta yang menerima.

Wallahualam bissawab:)
Category: ,
Reactions: 

1 tautan hati:

Anonymous said...

Streaming now League of Legends Live

http://www.twitch.tv/jay_pope

Have fun!